Het woord logopedie is samengesteld uit de Griekse woorden 'logos' en 'paidein'. Het woord 'logos' staat voor gesproken woorden en het woord 'paidein' staat voor opvoeden. Eigenlijk betekent logopedie dus: opvoeden tot het gesproken woord.

Het vak logopedie houdt zich bezig met preventie, onderzoek en behandeling van logopedische stoornissen en beperkingen op het gebied van communicatie in de breedste zin van het woord.

Communicatie is meer dan alleen praten. Communicatie omvat vele uitingsvormen waaronder gesproken taal, lezen, schrijven, gebaren, spraakafzien en ondersteunende communicatiesystemen.

De belangrijkste vakgebieden van logopedie zijn: spraak, taal, stem, gehoor en afwijkende mondgewoonte.

 • Stemstoornissen

  Het ontstaan van een stemstoornis is doorgaans het resultaat van een lang proces waarbij verschillende factoren invloed uitoefenen. De meest

  LEES MEER
 • Spraakstoornissen

  Spraak heeft te maken met het besturen van de spieren voor het spreken en met de uitspraak van verschillende klanken.

  LEES MEER
 • Taalproblemen

  We kunnen bij taalproblemen een onderscheidt maken tussen taalproblemen bij kinderen en taalproblemen bij volwassenen. Hieronder worden beide typen beschreven.

  LEES MEER
 • Gehoorstoornissen

  Gehoor is een belangrijk element in het proces van communiceren. Bij gehoorstoornissen kun je denken aan slechthorendheid, doofheid en auditieve

  LEES MEER
 • Afwijkende mondgewoonte

  Afwijkende mondgewoonten zijn gewoontehandelingen of bewegingen die negatief zijn voor de gebitsstand, het spreken, het gehoor en de gezondheid. Habitueel

  LEES MEER