Het ontstaan van een stemstoornis is doorgaans het resultaat van een lang proces waarbij verschillende factoren invloed uitoefenen. De meest voorkomende stemstoornis is heesheid. Een aantal symptomen bij stemstoornissen zijn: heesheid, stemvermoeidheid, kortademigheid, verminderde stemomvang, stemverlies, stembreuken, gespannen stemgeving, tremor en pijn.

Ook andere symptomen zoals het gevoel van een brok in de keel hebben, droge mond en gespannen lichaam komen hierbij voor. Veel van deze symptomen komen ook voor bij een luchtweginfectie, maar als de klachten langer aanhouden dan 14 dagen is het raadzaam om een arts te raadplegen. Tevens kunt u met voldoende aandacht voor stemhygiëne het risico op een stemstoornis aanzienlijk verminderen. Hieronder wordt onder andere verstaan: niet spreken in een lawaaierige omgeving, probeer roepen en gillen te vermijden, vermijdt keelschrapen en kuchen, stop met roken, fluister zo min mogelijk (het liefst helemaal niet), etc.

 • Stemstoornissen

  Het ontstaan van een stemstoornis is doorgaans het resultaat van een lang proces waarbij verschillende factoren invloed uitoefenen. De meest

  LEES MEER
 • Spraakstoornissen

  Spraak heeft te maken met het besturen van de spieren voor het spreken en met de uitspraak van verschillende klanken.

  LEES MEER
 • Taalproblemen

  We kunnen bij taalproblemen een onderscheidt maken tussen taalproblemen bij kinderen en taalproblemen bij volwassenen. Hieronder worden beide typen beschreven.

  LEES MEER
 • Gehoorstoornissen

  Gehoor is een belangrijk element in het proces van communiceren. Bij gehoorstoornissen kun je denken aan slechthorendheid, doofheid en auditieve

  LEES MEER
 • Afwijkende mondgewoonte

  Afwijkende mondgewoonten zijn gewoontehandelingen of bewegingen die negatief zijn voor de gebitsstand, het spreken, het gehoor en de gezondheid. Habitueel

  LEES MEER