Gehoor is een belangrijk element in het proces van communiceren. Bij gehoorstoornissen kun je denken aan slechthorendheid, doofheid en auditieve verwerkingsproblemen bij kinderen en volwassenen. Bij slechthorendheid kun je de spraak nog redelijk verstaan. Bij doofheid is het verstaan van spraak niet meer mogelijk. Bij auditieve verwerkingsproblemen is het gehoor goed, maar geeft de verwerking van de spraak problemen. Nadat de oren het geluid hebben opgevangen, moet dit in de hersenen verwerkt worden tot een betekenisvolle boodschap. Dit deel van het proces wordt auditieve verwerking genoemd.

Het gevolg van slechthorendheid op jonge leeftijd is een vertraagde of afwezige spraak- taalontwikkeling. Daarmee samenhangende gevolgen zijn vaak problemen in de sociaal- emotionele ontwikkeling en een vertraagde ontwikkeling van kennis.

Bij volwassenen is een verminderde deelname aan maatschappelijke activiteiten en een sociaal isolement vaak het gevolg van slechthorendheid.

 • Stemstoornissen

  Het ontstaan van een stemstoornis is doorgaans het resultaat van een lang proces waarbij verschillende factoren invloed uitoefenen. De meest

  LEES MEER
 • Spraakstoornissen

  Spraak heeft te maken met het besturen van de spieren voor het spreken en met de uitspraak van verschillende klanken.

  LEES MEER
 • Taalproblemen

  We kunnen bij taalproblemen een onderscheidt maken tussen taalproblemen bij kinderen en taalproblemen bij volwassenen. Hieronder worden beide typen beschreven.

  LEES MEER
 • Gehoorstoornissen

  Gehoor is een belangrijk element in het proces van communiceren. Bij gehoorstoornissen kun je denken aan slechthorendheid, doofheid en auditieve

  LEES MEER
 • Afwijkende mondgewoonte

  Afwijkende mondgewoonten zijn gewoontehandelingen of bewegingen die negatief zijn voor de gebitsstand, het spreken, het gehoor en de gezondheid. Habitueel

  LEES MEER